انجمن پشتیبانی فارسی فریم ورک کیک پی اچ پی - cakephp
قوانین نام گذاری فیلد ها و کلید های خارجی در کیک پی اچ پی - نسخه قابل چاپ

+- انجمن پشتیبانی فارسی فریم ورک کیک پی اچ پی - cakephp (http://forum.cakephp.ir)
+-- انجمن: پرسش و پاسخ و رفع اشکال - نسخه ۱-۲ (http://forum.cakephp.ir/forum-26.html)
+--- انجمن: مدل ها (Models) (http://forum.cakephp.ir/forum-17.html)
+--- موضوع: قوانین نام گذاری فیلد ها و کلید های خارجی در کیک پی اچ پی (/thread-1154.html)قوانین نام گذاری فیلد ها و کلید های خارجی در کیک پی اچ پی - roman - 2013/09/22

قوانین نام گذاری فیلد ها و کلید های خارجی در کیک پی اچ پی


RE: قوانین نام گذاری فیلد ها و کلید های خارجی در کیک پی اچ پی - gha3m - 2017/11/16

آقای محرمی حیف که مطالب ارزشمند سایت شما دیگه در دسترس نیست !!!