اطلاعیه‌های انجمن: اولین همایش PHP ایران
اولین همایش PHP ایران با حضور جمعی از توسعه‌دهندگان و برنامه نویسان مطرح ایران در آخرین پنجشنبه مرداد ۱۳۹۴ در تهران برگزار می‌شود.
امیدواریم این توفیق را پیدا نماییم تا شما را در روز همایش ملاقات نماییم.